עמוד: תקנון

סימולטור אייסים הינו סימולטור המשמש להדרכת טייסים ולביצוע “טיסות חוויה” לאלו המעוניינים ורוכשים שובר או “חבילת חויה”.

השימוש באתר זה של אייסים (להלן: “האתר“) הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש בו ומותנה בהסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת של המשתמש לתנאים המפורטים בתקנון להלן. כל שינוי, תוספת, תיקון ו/או שדרוג של האתר כפופים לתקנון זה. בכניסתו של המשתמש לאתר ו/או בגלישה בו הוא מצהיר באופן בלתי חוזר כי הוא מודע לאמור בתקנון זה ומסכים לכל הוראותיו.

התוכן שמופיע באתר נועד רק לשימוש כללי ולקבלת מידע כללי. האתר ולרבות התוכן ותקנון זה כפופים לשינויים ועדכונים שעשויים להיערך על-ידי אייסים מעת לעת ללא הודעה מראש. עדכון התקנון יתבצע באמצעות העלאת התקנון המעודכן לאתר.  המשך הגלישה ו/או השימוש באתר משמעה הסכמה לתקנון המעודכן.

אייסים שומר את הזכות לעשות שימוש ללא הגבלה בכל פידבק שניתן על-ידי גולשים באתר..

חלקים מהתקנון ו/או תוכן האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

על תקנון זה והשימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל.

האתר עשוי לכלול מעת לעת קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, הקישורים הללו מוצגים עבור המשתמש כדי לספק מידע נוסף. אייסים אינו אחראי לתוכן שמופיע בקישורים לאתרים אחרים, בכל כניסה לקישור לאתר אחר, תנאי אותו אתר ולרבות הוראות הפרטיות של אותו אתר יחולו, והשימוש בהם הינו על אחריות המשתמש.

הגבלת אחריות

האתר מוצע לשימוש המשתמשים ,אייסים אינם אחראים לכך שהאתר יהיה זמין בכל רגע נתון ו/או שהשימוש בו יהיה ללא הפרעות או נקי מווירוסים.

הגנת פרטיות

אייסים מתחייב שלא יעביר פרטי לקוח לצד ג.

תקנון לחוית טיסה

חוית הטיסה תבוצע בתאום מראש שלאחריו תשלח למזמין הודעת טקסט (וואטסאפ) עם פרטי ההזמנה כולל הוראות הגעה וטלפונים לתאום.

יש חובה להגיע עם תעודת זהות אחרתלא תתאפשר כניסה לתחום שדה התעופה

רכישת “טיסת חויה”

תנאי לרכישת טיסה בסימולטור בטייסת באמצעות כרטיס אשראי הינו כי הרוכש יהיה מעל גיל 18
ניתן לרכוש בעזרת כרטיס אשראי או העברה בנקאית.
הרוכש יבצע את ההזמנה באתר אייסים באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם למערכת לשם חיוב כרטיס האשראי לביצוע ההזמנה. 
קבלת אישור חברת האשראי הינה תנאי מוקדם לביצוע העסקה.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעהשתוצג במערכת ההזמנות. להשלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם אייסים לצורך הסדרת הרכישה וביצוע העסקה..
עם אישור התשלום מחברת האשראי, תשלח לרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית על אישור קליטת ההזמנה. על הרוכש להביא עמו ולהציג את אישור ההזמנה או את מספרה.

אייסים רשאי לשנות בכל עת את המחירים המפורסמים באתר והמשתמש באתר מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד אייסים בגין ובקשר לכך. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במשרד אייסים המחיר במשרד אייסים הוא הקובע.

ביטול הזמנת טיסת חויה

ניתן לבטל הזמנה עד שני ימי עסקים לפני מועד ביצוע החויה.                                                  
ביטול בין שני ימי עסקים ליום עסקים אחד יחויב בחצי מערך ההזמנה.                                      
ביטול לאחר מועדים אלו לא יקנה זיכוי והקונה יחויב במלוא ערך ההזמנה.                                  
לצורך ביטול יש לשלוח הודעה בכתב למייל info@asim.co.il ולקבל אישור בכתב על הביטול.

ביטול רכישת שובר מתנה

ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”) העוסקות במכר מרחוק.
ביטול בתוך יומיים ממועד הרכישה יזוכה במלוא סכום הרכישה.
בביטול בין יומיים לבין 14 יום ממועד הרכישה יזוכה הרוכש בגין השובר בניכוי 5% מערך השובר או 100 ₪ – הנמוך מבינהם, כלומר עד סכום רכישה של 2000 ₪ ינוכו 5% ומעל סכום זה ינוכו 100 ₪.

שינוי מועדי טיסת חויה על ידי הלקוח

אייסים יעשו כמיטב יכולתם לשנות מועד חויה בהתאם לבקשת הלקוח אך אינם מתחייבים לכך בכפוף ללוחות הזמנים, המגבלות ושיקול הדעת של אייסים.

ביטול או שינוי מועד על ידי אייסים.

אייסים עושה כמיטב יכולתו להתאים את לוח הזמנים לפי רצון הלקוח, עם זאת יתכנו שינויים הנובעים מתקלות טכניות,עבודות תחזוקה בלתי צפויות, כוח עליון או סיבות שאינן תלויות באייסים ולא ניתן היה לצפותן לרבות מזג אויר ,סגר כללי, מגפות, השבתות של המשק וכו’.                                  
במקרה כזה אייסים תעשה כל מאמץ להתאים את לוח הזמנים החדש לפי בקשת הלקוח ובמסגרת מגבלות התכנון של אייסים.